Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://lasbedrijfmulder.nl. De website waar u nu deze pagina van leest.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

Aanhef, voor- en achternaam:
Voor de juiste aanhef in communicatie met u, bijvoorbeeld als antwoord op uw vraag in ons contactformulier of bij het verlenen van een opdracht.

Adres en woonplaats:
Voor de aflevering van uw bestelling. Dit adres wordt ook op de factuur geplaatst.

Telefoonnummer:
Voor eventuele telefonische communicatie over uw opdracht of voor het beantwoorden van uw vraag.

E-mailadres:
Voor de communicatie over uw opdraht, het toesturen van orderbevestigingen en facturen.

Ordernummer:
Met een ordernummer kunnen we makkelijker uw gegevens opzoeken bij vragen of het beantwoorden van vragen.

Wanneer worden deze persoonsgegevens gebruikt?

De hiervoor beschreven persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het registeren van een opdracht en het bezorgen van de geproduceerde artikelen op maat.

Bezoek van onze website

Wanneer u onze website bezoekt dan worden er cookies gebruikt. Met deze cookies zorgen wij ervoor dat uw ervaringen op de website beter zijn, en kunnen we volgen wat u op de website doet. De cookies die wij gebruiken zijn functionele cookies.

Invullen contactformulier

Wanneer u bij ons het contactformulier invult, dient u uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer op te geven. Deze informatie gebruiken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden. Dan wel via e-mail, dan wel via de telefoon. Deze gegevens bewaren wij in een apart mapje in ons mailprogramma en verschonen wij regelmatig, opdat wij niet te lang persoonsgegevens vasthouden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Deze website maakt geen gebruik van analytics. Dat betekent dat wij geen gegevens over u verzamelen en uw bezoek aan onze website.

Hoe de verzamelde informatie wordt beveiligd

Wij zorgen voor fysieke beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

  • Het verzorgen van verschillende andere technische en organisatorische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens.
  • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie. Deze medewerkers hebben instructies ontvangen hoe om te gaan met uw persoonlijke informatie.
  • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Wij geven alleen uw gegevens door aan derden wanneer dat voor onze dienstverlening aan u benodigd is of wanneer dat wettelijk vereist wordt. Partijen die uw gegevens ontvangen zijn IT-dienstverleners van ons, betaaldiensten en overheidsdiensten. Wanneer derden uw gegevens verwerken ten behoeve van Lasbedrijf H.M. Mulder en als verwerker worden aangemerkt, heeft Lasbedrijf H.M. Mulder met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten.   

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. De gegevens van potentiĆ«le klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor u in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.